Törzskönyvi alapadatok:

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835057
Elnevezés: DÉL-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835059-2-43
KSH statisztikai számjel: 15835059-8412-312-01
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361362
Vezető: Tóth János
Kinevezés kezdete: 2016.11.30.
Fejezet: XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
A Tankerületi Központban dolgozók létszáma 37 fő
Összesített tanuló létszám 2020. október 1-jei adatok alapján

9347 gyermek

(számított létszám:   10080     fő)

Tanulói létszám 2017.október elsejei állapot (tényleges):  9 708 fő

Tanulói létszám 2017.október elsejei állapot (számított): 10 292 fő

Dél-Pesti Tankerületi Központ alapító okirata

TK Törzskönyvi kivonat 2020_09_01

TK Törzskönyvi adatok módosításáról szóló határozat 2020_09_01

Gazdálkodási adatok

Elemi Költségvetés 2017

2017 évi költségvetési beszámoló

2018 évi elemi költségvetés

2018 évi pénzügyi beszámoló

2019 évi elemi költségvetés

2019 évi elemi költségvetés II

2019 évi pénzügyi beszámoló

Nettó 5 millió Ft-ot elérő, illetve meghaladó szerződések listája (2017. év)

Nettó 5 millió Ft-ot elérő, illetve meghaladó szerződések listája (2018. év)

Nettó 5 millió Ft-ot elérő, illetve meghaladó szerződések listája (2019. év)

Nettó 5 millió Ft-ot elérő, illetve meghaladó szerződések listája (2020. I. félév)

Szabályzatok

A Dél-Pesti Tankerületi Központ szervezeti és működési szabályzata

A Dél-Pesti Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve