Törzskönyvi alapadatok

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

834995

Elnevezés:

BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely:

8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális
szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:

15834993-2-19

KSH statisztikai számjel:

15834993-8412-312-19

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):

361740

Vezető:

Fenyvesi Zoltán Mihály

Kinevezés kezdete:

2022. 11. 01.

Fejezet:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

I. Szervezeti, személyzeti adatok:

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend.

A Balatonfüredi Tankerületi Központ szervezeti felépítése

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása.

A Balatonfüredi Tankerületi Központ felettes, illetve felügyeleti szerve

A szervezet adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Alapító okirat és módosításai

SZMSZ

A Balatonfüredi Tankerületi Központ feladatait, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzat

A Balatonfüredi Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata

Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat

Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzat

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

2021 2022 2023

2021.

2022. I.

2022. II.

2022. III.

2022. IV.

Kollektív szerződés

Létszámadatok:

2021 2022

2021

2022

- A Balatonfüredi Tankerületi Központ hirdetményei, közleményei

- A Balatonfüredi Tankerületi Központ pályázatainak leírása,eredményei, indoklása

III. Gazdálkodási adatok

        III./1 Elemi költségvetés

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2017. év

2018. év

2019. év I.

2020. év I.

2021. év

2022. év

2019. év II.

2020. év II.

       III./2 Éves költségvetési beszámoló

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

       III./3 Szerződések

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2017/1

2018/1

2019/1

2020/1

2021/1

2022/1

2023/1

2017/2

2018/2

2019/2

2020/2

2021/2

2022/2

2017/3

2018/3

2019/3

2020/3

2021/3

2017/4

2019/4

2021/4


         III./4 Európai Unió által támogatott fejlesztések

2017. II. negyedév

2018. I. negyedév

2017. III. negyedév

2017. IV. negyedév

       III./5 Közbeszerzési információk

Közbesezrési terv Összegzés az ajánlatok elbírálásáról Megkötött szerződés

 2021. év

 2022. év

2023. év

  • Villamosenergia beszerzés

  • Földgáz beszerzés

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok

Balatonfüredi Tankerületi Központ által nyújtott támogatások

Tájékoztató a 16/2023 (VI.9.) BM utasítás alapján, a Balatonfüredi Tankerületi Központ által elfogadott, 50.000 Ft-nál nagyobb értékű adományokról

Szabályzatok

Közbeszerzési Szabályzat 2017.

Beszerzési szabályzat 2023

Adatvédelmi tisztviselő adatai:
Név: dr. Horváth Zoltán
E-mail: XQVaQ4IhYZem9sdGFuLmhvcnZhdGgyQGtrLmdvdi5odQ==
Tel: 06-87/795-213

Integritás tanácsadó adatai: Kattintson ide!

Esélyegyenlőségi referens adatai:
Név: Kissné Leimeiszter Ágnes
E-mail: weGtlOXyXdHqY6UJZNU2YWduZXMubGVpbWVpc3p0ZXIua2lzc25lQGtrLmdvdi5odQ==
Tel: 06-30/131-0627

Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi megállapításáról