Szervezeti, személyzeti adatok:

A szervezet neve és elérhetőségei

Alapító Okirat és mellékletei

Törzskönyvi alapadatok

A Békéscsabai Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

5/2018. (VI. 15. ) A Békéscsabai Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Módósításáról

Létszámadatok

Tanulói létszám 2016.október elsejei állapot (tényleges): 11112 fő

Tanulói létszám 2016.október elsejei állapot (számított): 12395 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 47 fő

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

Köznevelési tárgyú jogszabályok

A Békéscsabai Tankerületi Központ alaptevékenységét meghatározó általános jogszabályok

Gazdálkodási adatok

Szerződések (nettó 5 millió forint fölött)

Békéscsabai Tankerületi Központ 2017. évi elemi költségvetés

Szerződések

A Békéscsabai Tankerületi Központ köznevelési intézményeinek kollektív szerződése

Közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv módosítása

2017. évi közbeszerzési terv módosítása

2017. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzések

Összefoglaló tájékoztatás - Karbantartási szolgáltatás megrendelés

Összefoglaló tájékoztatás TK-033_00025-2_2018

Összefoglaló tájékoztatás_TK_033_00024-2_2018

Ajánlattételi felhívás "Földgáz beszerzése"

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás kiegészítő

Kiegészítő tájékoztatás – Földgáz beszerzése 2017/I

Szerződéstervezet

Nyilatkozatminták

Fogyasztási helyek

Díjtáblázat

Szabályzatok

1/2017. (VI.30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ számviteli politikájával kapcsolatos szabályzata

2/2017. (VI. 30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ eszközök és források értékelési szabályzata

3/2017. (VI.30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

4/2017. (VI. 30. ) a Békéscsabai Tankerületi Központ önköltségszámítási szabályzata

5/2017. (VI. 30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ pénzkezelési szabályzata

6/2017. (VI.30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata

7/2017. (VI. 30. ) a Békéscsabai Tankerületi Központ számlarendjéről szóló szabályzata

8/2017. (VI. 30. a Békéscsabai Tankerületi Központ bizonylati rendjéről szóló szabályzata

9/2017. (VI.30.) Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzat

10/2017. (VII.17.) Kiküldetési szabályzat

11/2017. (VI. 30. ) a Békéscsabai Tankerületi Központ beszerzési szabályzata

12/2017. (VI. 30. ) a Békéscsabai Tankerületi Központ közbeszerzési szabályzata

13/2017. (VI. 30. ) a Békéscsabai Tankerületi Központ telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata

14/2017. (VI. 30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata

15/2017. (VI. 30. ) a Békéscsabai Tankerületi Központ reprezentációs szabályzata

17/2017. (VI.30.) Belső ellenőrzés kézikönyve

18/2017. (VI.26.) Belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzat

19/2017. (VI.30.) Közszolgálati adatvédelmi szabályzat

20/2017. (VI.30.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzat

21/2017. (VI.30.) Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat

22/2017. (VI.30.) Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

23/2017. (VI. 30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásáról szóló szabályzatának 1. számú melléklete (csak a melléklet)

24/2017. (VII.4.) a Békéscsabai Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

3/2018. (V.30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ tandíj térítési díj Szabályzata