Határokon átívelő hagyomány az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban

Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában lévő Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 2022 karácsonyán immár tizenhetedik alkalommal rendezte meg jótékonysági műsorát.

„Segíts, hogy segíthessünk!” — ez volt a mottója az intézmény hagyományos karácsonyi és jótékonysági ünnepségének, melynek célja a határon túli magyar nyelvű oktatás segítése. A műsor szereplői minden évben az iskola diákjai és tanárai, az adomány pedig a közönség önkéntes összegű „belépőjéből” gyűlik össze.

Gál Ildikó — azóta már nyugdíjas — tanárnő kezdeményezésére 2006-tól került minden évben megszervezésre a műsor. Az összegyűjtött adományokból az elmúlt tizenhét évben: Böjte Csaba dévai szeretetotthonát támogatták, Kárpátaljára és Felvidékre küldtek adományt. A délvidéki Nagybecskereket patronálták, a csángóföldi Magyarfaluban segítették a magyar nyelvű oktatást.  A Kaszonyi Középiskolát, Pálpataka magyar iskoláját, a Beregszászi 6-os Számú Általános Iskolát, Nevetlenfalu iskoláját, a munkácsi II. Rákóczi Ferencről elnevezett iskolát és a nagymuzsalyi Hunyadi János Líceumot támogatták. A gyimesbükki gyermekotthonba, a ráti Szent Mihály Gyermekotthonba és a lábnyiki Magyarok Házába küldtek adományt.

2022-ben Délvidékre került az adomány: a torontálvásárhelyi iskolába, ahol minden évfolyamon van egy magyar tannyelvű osztály is.

A 2022. évi karácsonyi adományt igazoló átvételi elismervényt a kapcsolattartó helyi tantárgypedagógus jelenlétében Rázsi Botond Miklós, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium igazgatója, valamint a torontálvásárhelyi iskola biológiatanára látta el kézjegyével. Az adomány célja a torontálvásárhelyi iskola környezetvédő és természetjáró szakköre tevékenységeinek támogatása.