A Jászberényi Tankerületi Központ illetékességi területén a 1102/2020 (III.14.) Kormányhatározat 1. d) pontja alapján kijelölt köznevelési intézmények neve és elérhetősége

A Jászberényi Tankerületi Központ 2020. március 16-ától a 1102/2020 (III.14.) Kormányhatározat 1. d) pontjában megjelölt feladatát az illetékességi területén, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről hatálya alá tartozó valamennyi fenntartó tekintetében ellátja.

A Jászberényi Tankerületi Központ illetékességi területén jelenleg a csatolt dokumentum szerinti intézményeket jelölte ki a gyermekfelügyelet ellátására.

A gyermekfelügyeletre vonatkozó igényt kérjük a gyermekkel jogviszonyban álló köznevelési intézményben jelezni szíveskedjenek!