Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00284Kedvezményezett: Székesfehérvári Tankerületi Központ

A projekt címe: A Gorsium Általános Iskola /Tác/ tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 30 109 249

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2019.03.20

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00284

A projekt bemutatása:

A pályázati kiírás legfőbb célja az állami fenntartású köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

Projektünk rövidtávú, közvetlen célja intézményünk racionális és hatékony működését biztosító, a korszerű nevelési, oktatási környezet megteremtését szolgáló infrastruktúra fejlesztése, valamint a hatékony pedagógiai eszközrendszert, módszertani megújulást támogató eszközbeszerzések végrehajtása, ezáltal fokozva az adott intézmény eredményességét, biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. 

A projekt célja: A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje. Tanterem, tantermeket összekötő folyosó padlóburkolatának felújítása, aljzat felújítás, belső falak festése. Projektarányos akadálymentesítés. Beázások, födémhibák megszüntetése, tetőszerkezet felújítása.