Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00294Kedvezményezett: Székesfehérvári Tankerületi Központ

A projekt címe: Az Endresz György Általános Iskola (Felcsút) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

A szerződött támogatás összege: 126 966 501 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2018.12.20

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00294

A projekt bemutatása:

A pályázati kiírás legfőbb célja az állami fenntartású köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

Projektünk rövidtávú, közvetlen célja intézményünk racionális és hatékony működését biztosító, a korszerű nevelési, oktatási környezet megteremtését szolgáló infrastruktúra fejlesztése, valamint a hatékony pedagógiai eszközrendszert, módszertani megújulást támogató eszközbeszerzések végrehajtása, ezáltal fokozva az adott intézmény eredményességét, biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. 

A felhívás kiemelt célja: a projekt keretében megvalósul az Endresz György Általános Iskola köznevelési intézmény alapvető tárgyi, technikai, illetve eszközbeszerzése. Ennek keretében az alábbi tevékenységek kerültek betervezésre: 

A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések keretében: a mindennapos testneveléshez kapcsolódó berendezési tárgyak beszerzése; 

Iskolai könyvtár használatához szükséges bútorok beszerzése; 

A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek elavult bútorainak cseréje; 

A természettudományos tárgyak oktatását segítő eszközök beszerzése; 

A nyelvoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése; 

Közösségi terekbe szükséges eszközök és bútorok beszerzése; 

A projekt keretében tervezett infrastrukturális fejlesztések a köznevelési intézményben megteremtik a minőségi oktatáshoz szükséges keretet és az alapvető tárgyi, technikai, eszköz és infrastrukturális feltételeket. 

A jelenleg rendelkezésre álló bútorok, eszközök elavultak, elhasználódottak, a bútor és eszköz állomány hiányos, a minőségi szaktantárgyi oktatáshoz hiányoznak a megfelelő eszközök, a meglévő eszközállomány és a diákok személyes tárgyainak tárolásához hiányoznak a megfelelő bútorok. A fejlesztés keretében beszerzésre kerülő eszközök nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a minőségi oktatás kereteit megteremtsük.

Iskolaudvarok felújítása, ehhez kapcsolódó udvari eszközök beszerzése, a tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (eszközök, udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítésépítés, javítás, zöldterület-fejlesztés,- növelés).