ISKOLATEJ PROGRAM

A Jászberényi Tankerületi Központ, mint fenntartó ajánlattételi felhívást tesz közzé a fenntartásában működő, a 21/2017 (IV.26.) FM rendelet előírásainak megfelelő alábbi intézményekben, a 2017-2018. tanévben óvoda- és iskolatej biztosítása céljára.

 

Az ajánlatkérő

Jászberényi Tankerületi Központ 5100 Jászberény, Szabadág tér 16.

Az ajánlattétel tárgya

A 21/2017 (IV.26.) FM rendeletben meghatározottak szerint óvoda- és iskolatej biztosítása az alábbiak szerint

Az ajánlat tartalma, benyújtásának helye és határideje

Az ajánlatot formailag és tartalmilag a 21/2017. (IV.26.) FM rendeletben meghatározottakkal összhangban kell elkészíteni.  Az ajánlat beadásának helye: Jászberényi Tankerületi Központ 5100 Jászberény, Szabadág tér 16.

Az ajánlat beérkezésének határideje: 2017. május 12. Az ajánlatot zárt borítékban, egy eredeti példányban, az ajánlattevő cégszerű aláírással ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell benyújtani a fenti címre. A borítékra kérjük ráírni: „Iskolatej", továbbá a pályázó nevét és címét.

Az ajánlatok bontásának helye és ideje

Jászberényi Tankerületi Központ tárgyalója, Jászberény, Szabadság tér 16. II. emelet, május 17. 10.00 óra.

Az ajánlatok bontására az ajánlattevőket ezúton meghívja az ajánlatkérő.

 

Az ajánlatkérő döntést hoz 2017. május 24-ig.

A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak értesítést.

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai a 21/2017 (IV. 26.) FM rendeletben vannak meghatározva.

 

A Jászberényi Tankerületi Központ jelen pályázattal kapcsolatos minden jogot önmagának fenntart, beleértve a pályázat egyes részeinek megváltoztatását is. A pályázattal kapcsolatos bárminemű reklamációnak helye nincs.