A Jászberényi Tankerületi Központ, mint fenntartó ajánlattételi felhívást tesz közzé a fenntartásában működő, a 21/2017
(IV.26.) FM rendelet előírásainak megfelelő alábbi intézményekben, a 2019-2020. tanévben iskolatej biztosítása céljából.

Az ajánlatkérő
Jászberényi Tankerületi Központ 5100 Jászberény, Szabadág tér 16.
Az ajánlattétel tárgya
A 21/2017 (IV.26.) FM rendeletben meghatározottak szerint óvoda- és iskolatej biztosítása az alábbiak szerint
Az ajánlat tartalma, benyújtásának helye és határideje
Az ajánlatot formailag és tartalmilag a 21/2017. (IV.26.) FM rendeletben meghatározottakkal összhangban kell elkészíteni.
Ennek megfelelően az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi nyilatkozatokat:

1. Nyilatkozat arról, hogy az ajánlat alapján ajánlattevő által szállítandó termékek megfelelnek a 21/2017 (IV.26.) FM
rendelet 6. §-ban meghatározott – ott konkrétan hivatkozott- valamennyi európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti követelménynek.
2. Nyilatkozat arról, hogy a ajánlattevő jogosult a 21/2017 (IV.26.) FM rendelet 7.§ (1) bekezdésében meghatározott
bármely kérelem benyújtására, és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési valamint a halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba
vételi kötelezettségének ajánlattevő legkésőbb az ajánlat benyújtásának napjáig eleget tett.
3. Ajánlattevőnek a rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott promóciós intézkedések közül legalább két intézkedést
vállalnia kell. A vállalt minimum két intézkedésre vonatozóan kötelező írásos nyilatkozatot csatolni.
A fenti nyilatkozatok hiánya esetén az ajánlat érvénytelennek minősül, ajánlatkérő hiánypótlást nem engedélyez, ezért a
fenti nyilatkozatok csatolására kérjük kiemelt figyelmet fordítani.
 Az ajánlat beadásának helye: Jászberényi Tankerületi Központ 5100 Jászberény, Szabadág tér 16.
Az ajánlattevő az ajánlatát legkésőbb 2019. május 13. hétfő munkaidő végéig beérkezőleg köteles megküldeni. Az
ajánlatot zárt borítékban, egy eredeti példányban, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus
adathordozón kell benyújtani a fenti címre. A borítékra kérjük ráírni: „Iskolatej", továbbá a pályázó nevét és címét.
Az ajánlatok bontásának helye és ideje
Jászberényi Tankerületi Központ tárgyalója, Jászberény, Szabadság tér 16. II. emelet, 2019. május 15. 10.00 óra.
Az ajánlatok bontására az ajánlattevőket ezúton meghívja az ajánlatkérő.

Az ajánlatkérő döntést hoz 2019. május 22-ig.
A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak értesítést.
A pályázatok elbírálásának szempontjai a 21/2017 (IV. 26.) FM rendelet 10. § (4)-(8) bekezdésében találhatóak.
A beérkezett ajánlatok és lehetséges szállítók rendeletben meghatározottak szerinti kiválasztása és rangsorolása érdekében a
10. § (4)- (8) bekezdése szerint szükséges

  • az ajánlat szerint szállítandó termékekre vonatkozó ajánlati egységárakat
  • pontozható nyilatkozatokat
  • és ajánlattevő által – a kötelező 2 promóciós intézkedésen felüli – promóciós intézkedések vállalására vonatkozó

nyilatkozatokat
az anyagban írásban rögzíteni.
Ezen nyilatkozatok utólag nem módosíthatóak és nem hiánypótolhatóak.

Jászberény, 2019. május 03.

Zsemberi Zoltán
tankerületi igazgató