Egri gimnáziumok az ország legjobbjai közt

Az Egri Tankerület iskolája felkerült egy nemrég megjelent, az ország legjobb 100 középiskoláját rangsoroló listára. A sorrend alapját az országos kompetenciamérés, a négy kötelező érettségi vizsgatárgy eredménye és az emelt szintű vizsgák aránya adta. A 100 legjobb gimnázium között a 82. helyen szerepel az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium. A listán Heves megyét egyetlenként képviseli intézményünk.

Külön rangsort készítettek a két tannyelvű képzést is folytató gimnáziumok között. A 15 intézményt tartalmazó listát a két tanítási nyelvű képzésben résztvevő diákok érettségi eredményei alapján állították fel. A 15 legjobb két tanítási nyelvű képzést is folytató gimnázium között a 8. helyen áll az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium.  Az intézményben két tanítási nyelvű és általános tantervű nyelvi előkészítő tagozaton tanulnak a diákok.

A kiemelkedő eredmények elsősorban iskoláink tanulóinak a sikere. Kitartó, magas színvonalú munkájukért köszönet illeti intézményeink dolgozóit, pedagógusait és a pedagógusi munkát segítő dolgozóit.

Gratulálunk a kimagasló eredményekhez!