Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve  az azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférés biztosítva legyen az intézményben. Kialakításra kerülnek a jelen kor elvárásainak megfelelő korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, sportolási és a csoportbontások lehetőségét biztosító helyiségek. Meglévő oktatási épület bővítése, felújítása. Beszerzésre kerülnek a testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, művészetoktatáshoz és tehetséggondozáshoz szükséges speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását szolgáló eszközök.
A támogatás összege 735 979 797 Ft Mértéke: 100% A tervezett befejezés: 2021.11.29