Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Projekt tartalmának bemutatása: kiemelt cél, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve az azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférés biztosítva legyen az intézményben. Kialakításra kerülnek a jelen kor elvárásainak megfelelő korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, sportolási és a csoportbontások lehetőségét biztosító tornaterem, meglévő oktatási épület bővítése és felújítása. Beszerzésre kerülnek a testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, művészetoktatáshoz és tehetséggondozáshoz szükséges speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását szolgáló eszközök.
A támogatás összege  837 368 788 Ft Mértéke: 100%
A projekt fizikai befejezése: 2022.03.31.
Támogatási Szerződés