Az állami fenntartású köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A fejlesztéseknél kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszerek ne csak a nagyvárosokban élő családok számára legyenek hozzáférhetőek, hanem a hátrányos helyzetű térségekben, a kisebb városokban, településeken is. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen.