IGAZGYÖNGY
A Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

A projekt címe:
EFOP-4.1.3-17-2017-00267
IGAZGYÖNGY
A Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Projekt időtartama:
2017.09.01.-2018.12.14

Elnyert támogatási összeg: 98 366 294 Ft

A beruházások és eszközbeszerzések keretében egyrészt a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, mellékhelyiségek felújítása, energetikai korszerűsítés, a tantermek elavult bútorainak cseréje, másrészt az udvar, sportudvar felújítása és korszerűsítése valósult meg. Mindemellett a köznevelési intézményben tanulók és dolgozók biztonságának növelése érdekében életmentő készülék beszerzésére került sor. A projekt a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítását szolgálta.

A beruházás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, európai uniós forrásból működő pályázat keretében valósult meg.