„Kívül-belül megújulunk”
A Rábapatyi Arany János Általános Iskola sportudvarának, tantermeinek és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, a tantermek elavult bútorainak cseréje és energetikai korszerűsítés

A projekt címe:
EFOP-4.1.3-17-2017-00260
„Kívül-belül megújulunk”
A Rábapatyi Arany János Általános Iskola sportudvarának, tantermeinek és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, a tantermek elavult bútorainak cseréje és energetikai korszerűsítés

Projekt időtartama:
2017.09.01.-2018.10.31.

Elnyert támogatási összeg: 49 165 395 Ft

A támogatás mértéke: Az összes elszámolható költség 100%-a.

Kedvezményezett neve: Sárvári Tankerületi Központ

A beruházás keretében a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt sportudvar került kialakításra egy 65 x 6 m-es egyenes rekortán futópályával, a kézilabda pálya rekortán borításával és kültéri fittnesz eszközök felállításával. A belső fejlesztések keretében megvalósult az iskola komplex világítás felújítása, 3 tanterem teljes bútorzatának, a tanári szoba asztalainak cseréje, tanulói öltözőszekrények felállítása. Mindemellett a köznevelési intézményben tanulók és dolgozók biztonságának növelése érdekében életmentő készülék beszerzésére került sor.

A beruházás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, európai uniós forrásból működő pályázat keretében valósult meg.