„KiBŐvítünk”
A Bői Általános Iskola korszerűsítése


A projekt címe:
EFOP-4.1.3-17-2017-00254

„KiBŐvítünk”
A Bői Általános Iskola korszerűsítése

Projekt időtartama:
2017.09.01.-2018.12.14

Elnyert támogatási összeg: 39 922 788 Ft

A támogatás mértéke: Az összes elszámolható költség 100%-a.

Kedvezményezett neve: Sárvári Tankerületi Központ

A beruházás keretében a mindennapos testnevelés feltételeinek javítása érdekében új szabadtéri sportpálya építésére került sor 42 x 22 m méretben, aszfaltborítással, kézilabda és teniszpálya vonalazással és kosárlabda palánkokkal, körben labdafogó hálóval és szociális helyiséggel, mely nem csak az iskolás, de az óvodás gyerekek és a község lakóinak sportolási lehetőségének is színtere lehet. Másrészt sor került egy megfelelően korszerű, 22 fős nyelvi labor kialakítására, továbbá az eszközbeszerzések keretében megvalósult 4 interaktív tábla beszerzése, a tantermek, szaktanterem és a tanári szoba bútorainak cseréje, és beszerzésre került egy automata életmentő készülék (AED).

A beruházás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, európai uniós forrásból működő pályázat keretében valósult meg.