BÍBORVÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE (DECS)

                   LOGOTÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

     

BÍBORVÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE (DECS)

A Szekszárdi Tankerületi Központ támogatást nyert a Decsi Bíborvég Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 48.451.751 Ft, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2017.10.01. – 2018.12.20. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.20.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00226

A kedvezményezett neve, címe:  Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projekt tartalma:

Decsen a Bíborvég Általános Iskola a Haladás utcában található.

Az épülethez kapcsolódóan épült 1979-ben a tornacsarnok. A sportcsarnokot tartalmazó részben található maga a nagy tornaterem, 1 lány és 1 fiú vizesblokk, a lányöltöző és a hozzátartozó vizesblokk rész zuhanyzóval, és a fiúöltöző a hozzátartozó vizesblokk résszel, zuhanyzóval.

A csarnok folyamatos teljes napi használatban van, 16 óráig iskolai célokra, majd település-sportolási célra, esti kihasználással.

A sportöltözők zuhanyzói, az ott lévő WC-k, illetve a burkolat régi és elhasznált, ezek felújításra kerülnek, valamint a tornacsarnok rugalmatlan, kemény linóleum borításának megfelelő sportburkolatra történő cseréje is megtörténik, és egy komplett térelválasztó rendszer kerül beépítésre.

 

2005-ben elkészült az épület akadálymentesítése, az infokommunikációs akadálymentesítés pedig jelen projekt része.

Az átalakítások és felújítások egyszer sem érintették az iskola tágas belső udvarát és a 80-as évek elején épült sportpályáját.

A tornacsarnok mögött az iskolaudvar hátsó részén 52×21 méteres sportpálya található, mellette egyszerű távolugró gödör. A tágas udvar többi része zöldterületű, játékeszköz-mentes.

Az udvar felújítása keretében szabadtéri játszó eszközök beszerzésére és azok elhelyezésére kerül sor.

Az udvari sportpálya aszfaltborítása tönkrement, feltöredezett, a felülete egyenetlen, a lebetonozott kapuk elrozsdásodtak, tönkrementek, a labdafogó drótháló szakadozott, az acéltartó szerelvények elrozsdásodtak, karbantartása lehetetlenné vált.

A sportpálya nem felel meg sem a tanítási feltételeknek, sem a mai korban elvárható követelményeknek.

Itt több labdajátékra (Pl.: kézilabda kapukkal, röplabda hálóval, kosárlabda palánkkal) alkalmas modern sportfelületre van szükség, hogy minél sokrétűbb felhasználásra legyen lehetőség.

Emellett újjáépül a futópálya és a távolugró gödör.

 

A tanulók jelentős hányada érkezik kerékpárral az iskolába.

Lehetőség van az új épületrész hosszában a kerékpárok tárolására.

 

Műszaki szakmai eredmény

A projekt keretében felújítással, átalakítással vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség: 4 db

 

Monitoring mutatók

Fejlesztéssel érintett köznevelési intézmények száma: 1 db

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 160 fő

Cél elérési dátuma: 2018.12.20.

 

A fejlesztéssel megvalósul a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja: fokozni az intézmény eredményességét, a nyitottságra ösztönző nevelést, emelni a nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát.

További információ kérhető:

Szekszárdi Tankerületi Központ
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Gerzsei Péter igazgató
telefonszám: 06-74-795-243