A SZEKSZÁRDI BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

                LOGOTÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY


A SZEKSZÁRDI BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A Szekszárdi Tankerületi Központ támogatást nyert a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 135.998.801 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2017.10.01. – 2018.12.20. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.20.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00222

A kedvezményezett neve, címe: Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projekt tartalmának bemutatása

A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola épülete 1958 őszén került átadásra, azóta az épületben csak állagmegóvás, részleges felújítás történt. Az épület két emelet magas, de négyszintes, mind a négy szintet használják nevelési-oktatási célokra. Az első és második emeleten elhelyezkedő összesen 22 osztály- vagy szaktanterem és 4 kiscsoportos foglalkozásra alkalmas terem szolgál az oktatás színteréül.

Az intézményben alapvetően felújítási munkálatokra kerül sor. A tantermekben és a mosdókban külső-belső nyílászárók cseréje, a világítás teljes körű korszerűsítése, padlózat cseréje, festés-mázolás, falburkolat felújítása indokolt. A tantermekben a mai kor követelményeinek megfelelő bútorzatra, sötétítőfüggönyökre van szükség. A mosdókban ezen kívül a teljes csőrendszer cseréjére, melegvíz-használat lehetőségének kialakítására, WC- és mosdókagylók cseréjére és új elválasztó paraván felszerelésére van igény.

Az alábbi helyiségek felújítására kerül sor: 10 tanterem; 3 szertár; 1 orvosi szoba; 3-3 lány és fiú mosdó és WC, valamint az épület akadálymentesítése.

Az iskola célja a korszerű, biztonságos, esztétikus környezet megteremtése. A megújuló környezet hozzásegíti a tanulókat a környezettudatos, egészségtudatos magatartás kialakításához. Kiemelten fontos, hogy egészségi és munkabiztonsági szempontból is megfelelő helyiségeket használhassanak a tanulók. Létfontosságú a modern tantermi világítás, a biztonságos padlózat, a megfelelő bútorzat, a higiénikus, meleg vízzel felszerelt mosdók, WC-k. A fenntarthatóságnak való megfelelés érdekében lényeges az energia-hatékony működés megvalósulása. Elengedhetetlen az akadálymentes bejutás az épületbe minden rászoruló számára.

Műszaki szakmai eredmény

A projekt keretében felújítással, átalakítással vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség: 22 db

Monitoring mutatók

Fejlesztéssel érintett köznevelési intézmények száma: 1 db

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 436 fő

Cél elérési dátuma: 2018.12.20.

 

A felújítások, beszerzések biztosítják a célok megvalósulását, a kor követelményeinek megfelelő tantermekben, megfelelő eszközökkel biztosítható az eredményes oktatás az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés, amely csökkenti a szegregációt is.

 

További információ kérhető: 
Szekszárdi Tankerületi Központ
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Gerzsei Péter igazgató
telefonszám: 06-74-795-243