SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A PÉCSI MŰVÉSZETI GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Sajtóközlemény


SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A PÉCSI MŰVÉSZETI GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
2018/09/27.


A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 32,11 millió forint. A tényleges felújítás a nyári szünetben zajlott le a tanítás zavarásának és a balesetveszély elkerülésének érdekében.

A projekt során befejeződtek a földszinten található öltözők, mosdók, zuhanyzók és WC-k teljes körű felújítási és átalakítási munkái. A meglévő szaniterek, berendezések, burkolatok, válaszfalak és aljzatbeton bontása. Új válaszfalak, oldalfalvakolatok, lejtést adó aljzatbeton, üzemi- és használati víz elleni kenhető szigetelés, padló- és falburkolatok, belső nyílászárók készítése. Új szennyvíz és ivóvíz vezeték kiépítése. Szaniterek, vizes berendezési tárgyak elhelyezése kompletten. A régi légtechnikai berendezések elbontása, majd új, korszerű hővisszanyerős légtechnikai rendszer kiépítése. Új szennyvíz gerincvezeték elhelyezése a közlekedőben, padlóbontással, új padló rétegrend kialakításával. Ezen kívül tanterem festés és az épület keleti oldalán akadálymentes rámpa építése történt, korláttal együtt.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 18. – 2018. október 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00186
A szerződött támogatás összege: 32 108 079 Ft
A támogatás mértéke: 100%