SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A BENEDEK ELEK NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE HIDASON

Sajtóközlemény


SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A BENEDEK ELEK NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE HIDASON
2018/09/27.


A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 22,98 millió forint. A tényleges felújítás a nyári szünetben zajlott le a tanítás zavarásának és a balesetveszély elkerülésének érdekében.

A projekt közvetlen célja volt a szennyvízelvezető rendszer felújítása, az épületen kívüli szennyvízvezeték kiváltása az épület falától a befogadó gerincvezetékig aknákkal, földmunkával kompletten, valamint az épületen belüli, épület alatt levő szennyvízvezeték tisztítása. Elkészült ezen kívül a fürdő/vizesblokk felújítása, és a tantermek festése. A nyílászárók közül az ajtók cserélésre kerültek, míg az ablakok felújításra. Ezen belül gumi tömítés, sérült üvegek, vasalatok, zárak cseréje és javítása, csukódások-záródások passzítása, beállítása, a nagyon rossz állapotú ablakok lefixálása, a sérült fa részek pótlása történt meg.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 18. – 2018. október 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00056
A szerződött támogatás összege: 22 976 686 Ft
A támogatás mértéke: 100%