HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK A PÉCSI APÁCZAI NEVELÉSI KÖZPONT INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Sajtóközlemény

HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK A PÉCSI APÁCZAI NEVELÉSI KÖZPONT INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 109,93 millió forint. A műszaki tervek elkészültek, jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik közbeszerzési eljárás lefolytatása révén.

A projekt közvetlen célja Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola székhelyintézménye esetében a kollégiumi vizesblokkok és 2 db tanulószoba nyílászáróinak cseréje, valamint a helyiségek festése. Ezen kívül széleskörű eszközbeszerzés bútorokkal, informatikai eszközökkel.
A pályázat másik fontos eleme, hogy a székhelyintézményhez tartozó 1. és 2. számú általános iskola épületeinek lapostető szerkezete elavult, több helyen beázik. A probléma régóta jelen van mindkét épületnél, mivel egy korábbi munkálat során a teljes tetőréteg átázott, azóta nem tud kiszáradni, ami miatt a teljes tetőszerkezet beomolhat egy statikai vélemény alapján.
További cél a tagintézmény Pogányi Általános Iskola tetőterében tanterem kialakítása a kapcsolódó építőmesteri, elektromos és gépészeti munkákkal, valamint további tantermek és a tanári szoba felújítása.
A pályázat célja ezáltal a megfelelő tanulási és kollégiumi környezet kialakítása, energetikai korszerűsítés (amely hozzájárul az olcsóbb és környezetbarátabb fenntartáshoz), valamint közvetlen balesetveszély megszüntetése.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 18. – 2018. október 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00039
A szerződött támogatás összege: 109 932 163 Ft
A támogatás mértéke: 100%