HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK A LISZT FERENC NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE MECSEKNÁDASDON.

Sajtóközlemény

HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK A LISZT FERENC NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE MECSEKNÁDASDON

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 47,89 millió forint. A műszaki tervek elkészültek, jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik közbeszerzési eljárás lefolytatása révén.

A projekt közvetlen célja egy teljesen új építésű, 300 m2-es, gumiburkolatú kültéri sportpálya építése, mivel az iskola jelenleg csak tornacsarnokkal rendelkezik, kültéri sportpályával viszont nem. Mecseknádason mindig is nagy hagyománya volt a kézilabdának. A kézilabda mellett tanulóink labdarúgással, floorballal és atlétikával is foglalkozhatnak. Diákolimpia versenyin veszünk részt a következő sportágakban: atlétika, játékos sportverseny, kézilabda, labdarúgás, úszás, floorball, sakk. Emiatt, illetve a mindennapos testnevelés okán a tornacsarnok nagyon zsúfolt, sokszor nehézséget okoz az időbeosztása. Nagy szükség lenne egy kültéri sportpályára! A tervezett sportpálya fejlesztés hozzájárul a mindennapos testnevelés megvalósításához.
Az épület másik, még nagyobb problémája, hogy a tetőtér teljesen tönkrement: beázik, helyenként beomlott, teljesen balesetveszélyes. Javítása gyakorlatilag nem lehetséges, a födémig visszabontani szükséges, és jobb minőségben újrafedni. Ehhez kapcsolódóan új padló rétegrend kialakítása, szigetelés, tetőablakok beépítése, bádogos munkák, villanyszerelési és gépészeti munkák elvégzése szükséges. A tetőtér javítása balesetveszély megszüntetését szolgálja, ezen kívül energetikai korszerűsítést is jelent, amely hozzájárul a környezetbarát és gazdaságosabb működtetéshez.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 18. – 2018. október 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00014
A szerződött támogatás összege: 47 891 364 Ft
A támogatás mértéke: 100%