SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT KÉT PÉCSI KOLLÉGIUM INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Sajtóközlemény

SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT KÉT PÉCSI KOLLÉGIUM INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
2018/09/27.


A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Pécsi Hajnóczy József Kollégium és a Pécsi Kodály Zoltán Kollégium infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 91 millió forint. A tényleges felújítás a nyári szünetben zajlott le a diákok zavarásának és a balesetveszély elkerülésének érdekében.

A Hajnóczy Kollégium épületében felújításra kerültek a vizesblokkok, és kicserélték a rossz állapotban lévő homlokzati nyílászárókat, ezen kívül megtörtént az épület bejáratának akadálymentesítése. A Kodály Kollégium épületében szintén a homlokzati nyílászárók egy része került kicserélésre, amelyek már nagyon rossz állapotban voltak. Egyes ablakok már ki sem nyíltak, a szobák szellőztetése így nem volt megoldható, a nyári meleg és a friss oxigén hiánya koncentrációs zavarokat okozott a gyermekeknél, télen pedig a fenntartást (fűtést) tette gazdaságtalanná. Ezen kívül a déli főbejárat előtti töredezett és balesetveszélyes lépcsőrendszert újították fel, új burkolattal látták el és akadálymentesítésre is sor került. Ebben az épületben is felújításra került a vizesblokkok egy része, valamint a gépészeti rendszer, mivel a dugulások rendszeres problémát okoztak. Ezen kívül a hatalmas ebédlőből leválasztásra került egy rész, amely közösségi térként szolgál, mivel ilyennel eddig a kollégium nem rendelkezett.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 18. – 2018. november 30.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00013
A szerződött támogatás összege: 90 996 935 Ft
A támogatás mértéke: 100%