HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK KÉT PÉCSI KOLLÉGIUM INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Sajtóközlemény

HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK KÉT PÉCSI KOLLÉGIUM INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Pécsi Hajnóczy József Kollégium és a Pécsi Kodály Zoltán Kollégium infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 91 millió forint. A műszaki tervek elkészültek, jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik közbeszerzési eljárás lefolytatása révén.

A Hajnóczy Kollégium épületében felújítani tervezzük a vizesblokkot, és kicserélni a rossz állapotban lévő homlokzati nyílászárókat. A Kodály Kollégium épületében szintén a homlokzati nyílászárók egy része kerül kicserélésre, amelyek már nagyon rossz állapotban vannak. Egyes ablakok már ki sem nyílnak, a szobák szellőztetése így nem megoldható, a nyári meleg és a friss oxigén hiánya koncentrációs zavarokat okoz a gyermekeknél, télen pedig a fenntartást (fűtést) teszi gazdaságtalanná. Ezen kívül a déli főbejárat előtti töredezett és balesetveszélyes lépcsőrendszert szeretnénk felújítani, új burkolattal ellátni és akadálymentesíteni. Ebben az épületben is felújításra kerülnének a vizesblokkok, valamint a gépészeti rendszer, mivel a dugulások rendszeres problémát okoznak. Ezen kívül a hatalmas ebédlőből leválasztanánk egy részt, amely közösségi térként szolgálna, mivel ilyennel eddig a kollégium nem rendelkezett.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 18. – 2018. október 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00013
A szerződött támogatás összege: 90 996 935 Ft
A támogatás mértéke: 100%