HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK A PÉCSI KODÁLY ZOLTÁN GIMNÁZIUM INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE.

Sajtóközlemény

HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK A PÉCSI KODÁLY ZOLTÁN GIMNÁZIUM INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 44,02 millió forint. A műszaki tervek elkészültek, jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik közbeszerzési eljárás lefolytatása révén.

A projekt közvetlen célja a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium épületeinél keletkezett legfontosabb problémák megoldása, amelyek ellehetetlenítik a megfelelő színvonalú oktatást. A tornacsarnok északi fala, teljesen átázott, hullik róla a vakolat, ami nem esztétikus és rendkívül balesetveszélyes, emiatt felújítása és szigetelése szükséges.
A másik jelentős probléma, hogy a gimnázium aulája felett található lapostető beázik, szigetelése szükséges.
Ezen kívül a rendkívül rossz állapotban lévő vizesblokkokat szeretnénk felújítani.
A tervezett tornacsarnok felújítás egyébként nemcsak a balesetveszély megszüntetését szolgálja, hanem hozzájárul a mindennapos testnevelés megvalósításához.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 18. – 2018. október 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00012
A szerződött támogatás összege: 44 018 356 Ft
A támogatás mértéke: 100%