SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A PÉCSI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Sajtóközlemény


SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A PÉCSI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
2018/ 09/27.


A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Pécsi Belvárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 140,93 millió forint. A tényleges felújítás a nyári szünetben zajlott le a tanítás zavarásának és a balesetveszély elkerülésének érdekében.

Projekt címe: A Pécsi Belvárosi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 

A projekt közvetlen célja a Pécsi Belvárosi Általános Iskola korszerűsítése volt:
-Sportpálya és lelátó felújítása: A korábbi sportpálya állapota töredezett, balesetveszélyes volt, esőzéskor pedig megállt rajta a víz. A lelátó szintén rendkívül balesetveszélyes volt, az előírásoknak nem felelt meg.
- Játszóudvar térkő burkolatának cseréje és zöldsávok felújítása: A játszóudvar meglévő burkolata a sportpályához hasonlóan régi, töredezett, balesetveszélyes volt, és kevés volt a minőségi zöldfelület.
- Bejárati kapu automatizálása: Az iskola a történelmi belvárosban található, autóval csak behajtási engedéllyel megközelíthető, emiatt sokan használták az udvart parkolásra, ami az ott játszó gyermekek számára balesetveszélyes.
- Homlokzati nyílászárók cseréje: Valamennyi nyílászáró régi és korszerűtlen volt, energetikailag elavultak, nagy a hőáteresztő képességük. Egyes ablakok már ki sem nyíltak, a tantermek szellőztetése így nem volt megoldható, a nyári meleg és a friss oxigén hiánya koncentrációs zavarokat okozott a gyermekeknél, télen pedig a fenntartást (fűtést) tette gazdaságtalanná.
Kisebb javítások még jelenleg is zajlanak, de a felújítás nagyobb része már elkészült.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 18. – 2019. január 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00009
A szerződött támogatás összege: 140 928 019 Ft
A támogatás mértéke: 100%