SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A PÉCSI MESZESI ÁLTALÁNOS ISKOLA VASAS-HIRDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Sajtóközlemény


SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A PÉCSI MESZESI ÁLTALÁNOS ISKOLA VASAS-HIRDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
2018/09/27.


A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Hirdi Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 44,24 millió forint. A tényleges felújítás a nyári szünetben zajlott le a tanítás zavarásának és a balesetveszély elkerülésének érdekében.

A projekt címe: "A Vasas-Somogy-Hirdi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése"

A projekt közvetlen célja a korábban nagyon rossz állapotban lévő aszfaltos sportpálya felújítása, amely töredezett felülete miatt rendkívül balesetveszélyes volt.
Továbbá az iskola udvarán álló hatalmas és életveszélyes kémény elbontásra került, és a helyén egy street ball pálya lett kialakítva, ami kosárlabdán kívül alkalmas röplabda és tollaslabda játékra is.
Szintén régi probléma volt, hogy az iskola lapostető szerkezete elavult, több helyen beázott. A főépületet a probléma nem érintette, de a konyha, az udvari épület és a porta esetében a tetőszigetelés nem várattathatott tovább magára.
A sportpálya fejlesztés egyébként nemcsak a balesetveszély megszüntetését szolgálta, hanem hozzájárul a mindennapos testnevelés megvalósításához.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 18. – 2018. október 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00005
A szerződött támogatás összege: 44 243 180Ft
A támogatás mértéke: 100%