SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
2019/10/08.

Sajtóközlemény

SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
2019/10/08.

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Szilvási Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 24,77 millió forint.

A projekt közvetlen célja volt az iskola keleti oldalán egy 15 m x 14 m alapterületű gumiburkolatú street ball pálya kialakítása, palánk létesítésével, és a közeli ablakokra is rácsok kerültek. Pihenés céljára fix padok készültek. A csapadékvíz elvezetését a lejtési viszonyok megfelelő kialakításával biztosítottuk, egy-egy szakaszon szükség szerint felszíni folyóka épült. A burkolat alá kerülő szennyvíz- és csapadékcsatorna szakaszok átépítése is szükségessé vált (bővített méretben, módosított nyomvonalon, tisztítási lehetőség létesítésével). A kapcsolódó zöldterületeket rendeztük, néhány új növényt telepítettünk.
A fentieken kívül az épület földszintjén az alulméretezett és egyre több áramkimaradást okozó elektromos hálózatot felújítottuk a villanyóra szekrénytől az elosztó pontokig terjedő szakaszokon, illetve a kijelölt helyiségekben (védőcsövek, vezetékek, szerelvények, kismegszakítók). A munka végeztével érintésvédelmi felülvizsgálat készült.
A sportpálya fejlesztés egyébként nemcsak a balesetveszély megszüntetését szolgálta, hanem hozzájárul a mindennapos testnevelés megvalósításához.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 18. – 2019. október 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00003
A szerződött támogatás összege: 24 766 984 Ft
A támogatás mértéke: 100%