HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK A SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE KOMLÓN

Sajtóközlemény

HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK A SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE KOMLÓN

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Szilvási Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 24,77 millió forint. A műszaki tervek elkészültek, jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik közbeszerzési eljárás lefolytatása révén.

A projekt közvetlen célja a jelenleg nagyon rossz állapotban lévő aszfaltos sportpálya átalakítása öntött gumi multifunkciós sportpályára.  Ezt több dolog is indokolja. Egyrészt köztudott, hogy a betonon való sportolás rosszat tesz az ízületeknek. Másrészt gyakran előfordul, hogy a gyerekek elesnek sportolás közben, a durva anyagú beton pedig baleset- és sérülésveszélyes, valamint horzsolásokat okoz.
A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya kifogásolta, hogy „a sportpálya kavicszúzalékos bitumen burkolata töredezett, hézagos, a repedések mentén felpúposodott, fűcsomók láthatók több repedésben.” Felszólította az iskolát a szabálytanság megszüntetésére, és hatósági eljárást helyezett kilátásba.
A tervezett fejlesztés nemcsak a balesetveszély megszüntetését szolgálja, hanem hozzájárul a mindennapos testnevelés megvalósításához.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 18. – 2018. október 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00003
A szerződött támogatás összege: 24 766 984 Ft
A támogatás mértéke: 100%