Akadály nélkül a hatékony tanulásért a répcelaki iskolában

A kedvezményezett neve: Sárvári Tankerületi Központ

A projekt címe: Akadály nélkül a hatékony tanulásért a répcelaki iskolában

A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00094

Elnyert támogatási összeg: 259 251 397 Ft

A támogatás mértéke: Az összes elszámolható költség 100%-a.

Projekt időtartama: 2017.09.01.-2020.08.31.

A projekt céljai:

  • a székhelyen tanulói kísérletezésre alkalmas természettudományi szaktanterem kialakítása, a csatlakozó szertárak felújítása, korszerű tanári demonstrációs és tanulói kísérleti eszközök és anyagok beszerzése,
  • 15 fős számítógéppel támogatott nyelvtanulást biztosító nyelvi labor kialakítása,
  • az épületbe bejutáshoz és az épületen belül fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés (rámpa, lift kiépítése), burkolat- és ajtócserék,
  • az elektromos hálózat cseréje a B és a D épületszárnyban,
  • életmentő készülék (defibrillátor) telepítése,
  • a tagintézményben részleges akadálymentesítés és épületfelújítás,
  • mindkét feladatellátási helyen taneszközök, fejlesztő eszközök, tantermi bútorok, informatikai eszközök:

-          5 db interaktív tábla,

-          5 db projektor,

-          39 db notebook,

-          1 db multifunkciós fénymásoló beszerzése.

 A beruházás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program "Iskola 2020" „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című, európai uniós forrásból működő pályázat keretében valósul meg.

 Köszönjük a magyar állam és az Európai Unió támogatását.