Akadály nélkül a hatékony tanulásért a répcelaki iskolában

Projekt címe:
EFOP-4.1.2-17-2017-00094

Akadály nélkül a hatékony tanulásért a répcelaki iskolában

A Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Projekt időtartama:
2017.09.01.-2020.08.31.

Elnyert támogatási összeg: 259 251 397 Ft

A projekt céljai:

A székhelyen tanulói kísérletezésre alkalmas természettudományi szaktanterem kialakítása, a csatlakozó szertárak felújítása, korszerű tanári demonstrációs és tanulói kísérleti eszközök és anyagok beszerzése,15 fős számítógéppel támogatott nyelvtanulást biztosító nyelvi labor kialakítása. A projekt kiemelt célja még az épületbe való bejutás megkönnyítése érdekében, valamint az épületen belül fizikai- és infokommunikációs akadálymentesítés (rámpa, lift kiépítése), burkolat- és ajtócserék, az elektromos hálózat cseréje a B és a D épületszárnyban, életmentő készülék (defibrillátor) telepítése, a tagintézményben részleges akadálymentesítés és épületfelújítás. Mindkét feladatellátási helyen taneszközök, fejlesztő eszközök, tantermi bútorok, informatikai eszközök: interaktív tábla, projektor, notebook és multifunkciós fénymásoló beszerzése.

A beruházás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Iskola 2020” „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című, európai uniós forrásból működő pályázat keretében valósul meg.