HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK A PELLÉRDI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Sajtóközlemény

HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK A PELLÉRDI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.2-17-2017-00022 kódszámú, „Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és aminőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Pellérdi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 547 393 780 Ft.

Az infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés megvalósításával a projekt átfogó célja, hogy a település, illetve a környező falvak tanulói számára is elérhetővé váljon a minőségi oktatás, a hátránykompenzáció infrastrukturális fejlesztés és a módszertani megújulás általi elősegítésével. A projekt keretében olyan fejlesztés valósul meg, amely emeli az oktatás színvonalát, s mellyel az iskola továbbfejleszti/eléri azt a tanulási környezetet, melynek megléte minőségi oktatást, értékközvetítő, támogató nevelést biztosít a tanulók számára.
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00022 számú pályázati konstrukció keretében összesen bruttó 547.393.780,-forint támogatási összegből valósul meg a Pellérdi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése. A mostani, minden igényt kielégítő bővítési program keretében 2 szaktanterem szertárral, 4 idegen nyelvi labor, fejlesztő szoba, tanári szoba öltöző-teakonyhával és irattárral, új gyermek és tanári vizesblokkok, ebédlő 80 fő számára, 80 adagos melegítő konyha, tankonyha 10 tanuló részére, karbantartó műhely-kazánház, és raktár kialakítása, bővítése, fejlesztése valósul meg. Ezen elemek közül 1170m2 új építésként, bruttó alapterületre vetítve 2740,97 m2 átépítésként fog megvalósulni, az iskolaudvar 1431,36 m2-ében pedig felújításként.
Az új épületrész építése, a meglévő épületrészek átalakítása, felújítása során kiemelt szempont a modern tanulási környezet kialakítása, mely magában foglalja a korszerűbb, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó bútorzat biztosítását, illetve a szükséges fejlesztőeszközök beszerzését. Az építési beruházáson felül a jelenlegi eszközpark megújítása szintén jelentősen hozzájárul a célok eléréséhez. Az eszközbeszerzés az újonnan elkészülő épületrész felszereléséhez járul hozzá, valamint megoldódik a felújításra kerülő régi épületrészben található elavult eszközök cseréje is. A projektben egyedülállóan iskolabuszok is beszerzésre kerülnek, amellyel a környező településekről a gyermekek kényelmes és biztonságos bejárása válik biztosíthatóvá.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 01 – 2020. augusztus 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00022
A szerződött támogatás összege: 547 393 780 Ft
A támogatás mértéke: 100%