A Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Kedvezményezett neve:

Nagykanizsai Tankerületi Központ

Projekt címe:

A Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

OP név:

EFOP

Pályázati kiírás megnevezése:

EFOP-4.1.2-17 - Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Projekt helyszíne (régió):

Nyugat-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):

Zala

Projekt helyszíne (település):

Zalaapáti

Megítélt összeg:

260 350 000 .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2017.12.04

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2021.11.30.

Forrás:

ERFA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra (alapfokú és általános középfokú oktatás), Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Oktatás, Vissza nem térítendő támogatás

Projekt összköltség:

871 439 121 .- HUF


Projekt összefoglaló:

Jelen projekt megvalósításának igényét az elmúlt évek gazdasági-társadalmi és jogszabályi változásai hívták életre. A projekt kialakítása során a pedagógiai, gazdasági és társadalmi szempontok egyeztetésre kerültek, ezáltal az ésszerű és optimális fejlesztés lehetősége megteremtődött. Innovatív módszertani megoldások és eszközök alkalmazása érdekében szükséges volt az infrastrukturális fejlesztés és az eszközbeszerzés tervezésekor a szakmai szempontok fokozott figyelembe vétele. A pályázat célja a méltányos nevelés és oktatás megalapozása, az egyenlő esélyek, a neveléshez és oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása minden gyermek számára, a sajátos nevelési igényű tanulók, és a hátrányos helyzetben lévők számára ugyanúgy, mint kortársaik részére. A projekt fő tevékenységei új, modern eszközökkel felszerelt, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tantermek kialakítása, szaktantermek építése. Mindez magában foglalja egy természettudományos labor építését és a laborhoz szükséges eszközök beszerzését, a digitális kompetenciák fejlesztését támogató, informatikai eszközökkel felszerelt informatika és nyelvi szaktanterem építését, a tevékenységközpontú nevelés és oktatás megvalósítását támogató feltételek megteremtését technika szaktanterem kialakításával. Továbbá könyvtárhelyiség építését, az alapfokú művészeti nevelés és oktatás megvalósításának feltételét megteremtő infrastrukturális fejlesztést és eszközök beszerzését rajz szaktanterem építése és zene terem kialakítása révén, informatikai akadálymentesítést, a mozgáskultúra fejlesztése érdekében a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztést tornaterem építése által. A tervezett fejlesztések hatására az iskola elismertsége növekszik mind diákok, mind a szülők és a térség lakosságának körében. Az újonnan építendő és kialakítandó szaktantermek és eszközbeszerzések elősegítik az intézmény hosszú távú fennmaradását, megalapozzák a szakmai fenntarthatóságot. A nevelőtestület jól képzett, magas szakmai tapasztalttal rendelkező pedagógusai a létrejövő modern, méltányos környezetben könnyebben, tudásuk legjavát adva végezhetik munkájukat. Az eddigi hiányosságok megszűnése motiváló hatású munkájukra. A tervezett fejlesztés hozzájárul a mikrotérség népességmegtartó képességének növeléséhez, az esélyegyenlőség és a hatékony integráció biztosításához, továbbá az alapfokú oktatásban résztvevők kompetenciáinak fejlesztéséhez, amely a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges. A modern, fenntartható oktatási környezet kialakítása biztosítja a minőségi oktatást, továbbá a hatékony integrációs és képesség-kibontakoztató tevékenységek hátterét. A fejlesztés jelentősen megnöveli a mikrotérség kistelepülésein lakó hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét. A mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésével és javításával növekszik az aktív testmozgást végzők aránya azáltal, hogy biztosítja a projekt az intézmény tagjai számára az egészségfejlesztéshez, -megőrzéshez szükséges feltételeket. Ezáltal javul a tanulók egészségi állapota az aktív életmódra való váltás miatt. A szaktantermi rendszer kiépítésével a nevelés-oktatás feltételei javulnak, hozzájárul a továbbtanulás előtt a minőségi, méltányos, inkluzív nevelés-oktatás megvalósulásához, ezzel támogatva a korai iskolaelhagyás megelőzését. A sportolási feltételek fejlesztése hozzájárul a diákok egészségi állapotának javulásához, ezzel megteremtve az alapját annak, hogy egészségesebb felnőttekké váljanak. A szaktárgyak oktatásának infrastrukturális feltételeinek javítása hozzájárul a szakmai-módszertani munka megújulásához, ami által a diákok majd a munkaerőpiacra kilépve jobb eredményeket képesek elérni, hatékonyabb munkát tudnak végezni. Fentiek eredményeképpen a mikortérség kistelepülésein élő családok számára még vonzóbbá válik az intézmény, az elszívó hatások (környező városok iskolái, illetve alapítványi/egyházi intézmények) kevésbé tudnak érvényesülni, ha elérhető távolságon belül állnak rendelkezésre a minőségi infrastrukturális és szakmai feltételek. A projekt megvalósítása új épületrész építésével, illetve a jelenlegi helyiségek átalakításával fog történni. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítunk a már meglévő kapacitás gazdaságos kihasználására, az újonnan épülő és kialakítandó helyiségek az épület többi részéhez hasonló akadálymentesítésére. A megvalósítás időzítése a tanév rendjéhez igazodik, a benti munkáltatokra tanítási szünetekben kerül sor.

Információ kérhető: FZCHxdWz2jObmFneWthbml6c2FAa2suZ292Lmh1