Esély a Jövőért! - a Borsfai Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Kedvezményezett neve:

Nagykanizsai Tankerületi Központ

Projekt címe:

Esély a Jövőért!

OP név:

EFOP

Pályázati kiírás megnevezése:

EFOP-4.1.2-17 - Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Projekt helyszíne (régió):

Nyugat-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):

Zala

Projekt helyszíne (település):

Borsfa

Szerződött támogatás összege:

1 051 303 125 .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2017.12.04

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2022.02.28.

Forrás:

ERFA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra (alapfokú és általános középfokú oktatás), Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Oktatás, Vissza nem térítendő támogatás

Projekt összköltség:

1 541 621 898 .- HUF


Projekt összefoglaló:

A cél egy olyan iskola kialakítása, amely a helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztésen megy át. Biztosítja a hatékony pedagógiai eszközrendszert, módszertani megújulást, a minőségi neveléshez-oktatáshoz való hozzájutást, valamint a mindennapi testnevelés feltételeit az egyenlő esélyeket megteremtve. A kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek megvalósítása: korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, csoportszobák, fejlesztőtermek, közösségi terek. Jelenleg az intézmény nem rendelkezik tornateremmel, ezért annak építésével sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszközfeltételei valósulnak meg. A csoportszobák építésével lehetőség nyílik a művészeti ágak, tanszakok alapfokú oktatására. A fejlesztőszobák építésével a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosítva lenne. A létszám növekedés miatt, valamint a jelenlegi épület, illetve a tantermek száma nem felel meg a jelenlegi előírásoknak (MSZ 24203-2), ezért válik szükségesség az épület bővítése a következő formában. Új szárny építésével valósul meg a kapacitásbővítés, tanterem, fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiségek, nyelvi-informatika labor, természettudományos szaktanterem és az alapfokú művészetoktatás megtartására alkalmas helyiségek kialakításával. Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg a projekt keretein belül. Az iskolaudvar és a tanulók által használt kerítésen belüli tereknek kiemelt szerepet kell kapniuk a zöldterület tervezés és fenntartás terén. A fejlesztés során térkövezés, füvesítés, udvari bútorok telepítésére kerül sor. Az intézmény és a fenntartó célja, hogy az iskolában tovább erősödjön a nevelést-oktatást támogató partnerségi hálózat. Az együttműködési kapcsolatrendszerek fejlesztése érdekében az intézmény dolgozói egyre több programot szerveznek majd a jövőben, ehhez pedig elengedhetetlen a közösségi terek kialakítása. Az aula megépítése lehetőséget biztosít az iskolai rendezvények, ünnepségek lebonyolítására. A mindennapos testnevelés biztosítása érdekében az MSZE 24203-2:2012 szabvány rendelkezéseit figyelembe véve tornaterem építésére kerül sor. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletében felsoroltak figyelembevételével valósul meg ezen tevékenység. A projekt keretében az ebédlő helyiség fejlesztése valósul meg. A felújított ebédlőbe új eszközök beszerzésére is sor kerül. A megnövekedett adminisztrációs feladatok ellátása érdekében szükséges további tanári szoba kialakítása is.

Információ kérhető: bhRlpKx7MMZiOG0bmFneWthbml6c2FAa2suZ292Lmh1