A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.3.5-19 kódszámú, „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program” című felhívásra benyújtott „Csodaszarvas Programok megvalósítása a Pécsi Tankerületi Központban” című pályázatával támogatást nyert összesen 21 intézmény, illetve tagintézmény formális és informális programjainak megvalósítására. A támogatás összege 82.491.011,- Ft. A projekt támogatási intenzitás 100 %-os.

TÁJÉKOZTATÓ

A projekt célja a Pécsi Tankerületi Központ intézményeiben, kapcsolódva az EFOP-3.2.15- VEKOP-17-2017-00001 pályázat keretében az Oktatási Hivatal által elnyert projekt megvalósításához, az ott fejlesztett korszerű pedagógiai módszertan alkalmazására épülő tematikus nyári bentlakásos és napközis táborok megvalósítása.

Elsődleges célcsoport a nyári foglalkozásokon résztvevő diákok köre. A projekt keretében elérendő célokhoz kapcsolódóan előzetes tervezési folyamatok eredményeként bevonásra kerülő célcsoport tagok esetében kerülnek megtartásra programelemek.

A projekt keretében 9 alkalommal kerül bentlakásos tábor megrendezésre, 6 nap terjedelemben, valamint 86 alkalommal 5 napos napközis tábor kerül megvalósításra.

Az egyes tábori alkalmak esetében célunk volt, hogy minél nagyobb létszámba kerüljenek bevonásra osztályközösségek, ezzel is erősítve a közösségi aktivitást és segítve a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazhatóságát.

Bentlakásos táborban résztvevő diákok száma összesen: 198 fő. Napközis táborban résztvevő diákok száma összesen: 1578 fő. Azaz összesen kumuláltan 1776 főt kívánunk bevonni a programba. A monitoring mutató számításánál az egy célcsoport tag több táborban való részvétele miatt a vállalt célérték 1650 fő.

A korszerű pedagógiai módszerek megvalósítása érdekében a Pécsi Tankerületi Központ szakmai megvalósítóként bevont azon pedagógusai, akik az EFOP-3.3.5-17 felhívás keretében még nem vettek részt képzésen, most jelen projekt keretében az Oktatási Hivatal felkészítésén szereznek majd tanúsítványt, kapcsolódóan az EFOP-3.2 15- VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú projekthez.

A projekt megvalósításának időszaka: 2021. május 01 – 2021. szeptember 30.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.5-19-2020-00023