A „Salgótarjáni Csodaszarvas” projekt

Széchenyi 2020 - EFOP-3.3.5-19-2020-00007


A „Salgótarjáni Csodaszarvas” projekt

Kedvezményezett neve SALGÓTARJÁNI TANKERÜLETI KÖZPONT
Projekt azonosító száma EFOP-3.3.5-19-2019-00007
Projekt címe A salgótarjáni Csodaszarvas
A szerződött támogatás mértéke (%) 100%
A projekt tartalmának bemutatása

A „Salgótarjáni Csodaszarvas” projekt megalkotása a Salgótarjáni Tankerületi Központ 21 intézménye bevonásával történik.
A pályázat célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek szervesen kapcsolódnak, illeszkednek Nemzeti alaptantervben, intézményeink Pedagógiai Programjában, illetve helyi tantervében és az intézmény éves munkatervében megfogalmazott feladatokhoz, célkitűzésekhez, irányelvekhez. Középpontban a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll; figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet.
A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését. Az informális és nem formális tanulási alkalmak megvalósítása az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projekt keretében fejlesztett oktatási és képzési tartalmakra épül.
2021. június 3. és 4. hetében tematikus napközis programra 1 100 tanuló és tematikus bentlakásos programra 200 tanuló részvételét tervezzük. A tematikus bentlakásos programokhoz az Oktatási Hivatal Csodaszarvas-program portálon található minősített szálláshelyeket és szolgáltatásokat választjuk.
Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő (9-13. évfolyamos) középiskolások szülők, szakemberek, önkéntesek projektbe történő bevonása szélesíti az iskola együttműködő partnereinek a körét, segít a pozitív iskolai arculat megerősítésében.

A projekt megvalósításának kezdete 2021. március 1.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2021. augusztus 31.
Támogatás összege 87 462 830 Ft