Korszerű pedagógiai módszerek kísérleti alkalmazása a Balatonfüredi Tankerületi Központ intézményeiben

Projekt címe:                   Korszerű pedagógiai módszerek kísérleti alkalmazása a Balatonfüredi Tankerületi Központ intézményeiben

Projekt azonosítószáma:      EFOP-3.3.5-17-2017-00055

Elnyert támogatás:               89.660.082 Ft

Megvalósítási időszak:         2018. március 23. - 2019. szeptember 22.

 

A projekt közvetlen célja, azon gyermekek számára aktív, fejlődést biztosító szabadidő eltöltésének és készségfejlesztő tevékenységek biztosítása, akik számára nehézséggel jár a tanítási szünetekben ezen lehetőségek biztosítása, illetve elhelyezésük és felügyeletük a család számára.

Jelen projekt átfogó célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése.

A fejlesztés célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet.

A megvalósítandó foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését.

Továbbá a projekt célját képzi a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, az EFOP-3.2.-15-VEKOP-17 konstrukcióban kifejlesztett tartalmak tesztelése, hogy egy újfajta, innovatív nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteit tesztelje a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is reprezentatív mintacsoportokon a Balatonfüredi Tankerületi Központ által fenntartott intézmények 1-7. évfolyamos tanulóinak bevonásával. Ezáltal kiemelt hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

A megvalósításban érintett intézmények:

Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola, Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola, Csabrendeki Általános Iskola, Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Gógánfai Fekete István Általános Iskola, Keresztury Dezső Általános Iskola és Szakközépiskola, Lesence Völgye Általános Iskola, Művészetek Völgye Általános Iskola, Pusztai Ferenc Általános Iskola, Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola, Szász Márton Általános Iskola, Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Tagintézménye, Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye