ELINDULT A KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA C. PROJEKT A PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

Sajtóközlemény

ELINDULT A KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA C. PROJEKT A PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN
2018/03/20

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.3.5-17 kódszámú, „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert el napközis- és nyári bentlakásos programok megvalósítására. A támogatás összege 135 millió forint. A programba összesen 2700 tanuló kerül bevonásra.

A projekt célja a Pécsi Tankerületi Központ intézményeiben, - kapcsolódva az EFOP-3.2.15- VEKOP-17 felhívás keretében az Oktatási Hivatal által elnyert projekthez, - korszerű pedagógiai módszertan alkalmazására épülő tematikus nyári bentlakásos és napközis programok megvalósítása.
A pályázat keretében a Pécsi Tankerületi Központ valamennyi iskolájára kiterjedő igényfelmérés során az érintett általános iskolák lehetőséget kaptak a felhívásban foglalt témavázlatok ismeretében a részvételre.
A programtervbe 15 intézmény – 19 feladatellátási helyen kapcsolódott be.
2018. és 2019. június 3. és 4. hetében megvalósuló foglalkozások célcsoportja a 1-7. évfolyamokból jelentkező diákok, és a foglalkozásokat tartó, korszerű pedagógiai módszereket elsajátító és alkalmazó pedagógusok.
A pályázat keretében 14 alkalommal bentlakásos témahét kerül megrendezésre, 6 nap terjedelemben, valamint 126 alkalommal 5 napos napközis foglalkozás valósul meg.
A foglalkozások tervezésénél, megvalósításánál célul tűztük ki, hogy minél nagyobb létszámba kerüljenek bevonásra osztályközösségek, ezzel is erősítve a közösségi aktivitást és segítve a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását, az élménypedagógiai tevékenységek során megvalósuló tanulást és kompetenciafejlesztést. Bentlakásos programok 270 fő, a napközi témahetek 2.430 fő tanuló bevonásával valósulnak meg.
A fejlesztés eredményeként korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítve a Pécsi Tankerületi Központ 80 fő pedagógusa vesz részt a megvalósításához kapcsolódó képzésen és műhelyfoglalkozáson az EFOP-3.2 15- VEKOP-17 projekt keretében.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018. február 01. – 2019. július 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.5-17-2017-00051
A szerződött támogatás összege: 135 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

További információ kérhető:
Király Istvánné szakmai igazgatóhelyettes, 06-72/795-207, UknMbzmEAEv5MNDYOcGVjc0Bray5nb3YuaHU=