Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Sárvári Tankerületi Központ 7 intézményében

Projekt címe:
EFOP-3.3.5-17-2017-00026

Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Sárvári Tankerületi Központ 7 intézményében

Projekt időtartama:
2018.03.01.-2018.08.31.

Elnyert támogatási összeg: 80 608 510 Ft

A projekt céljai:

A kidolgozott projektben a 7 általános iskolában bentlakásos táborok, illetve napközi programok valósultnak meg 2018. és 2019. június 3. és 4. hetében a megadott tematikáknak megfelelően.

A projekt célrendszerét az alábbi célkitűzések alkotják:

  • hatékony és eredményes tanulás: a NAT-ban foglalt kulcskompetenciák mérhető erősítése;
  • nem formális és informális tanulási eljárások számának növelése;
  • hozzájárulás az aktív szabadidő iránti igény kialakításához; 
  • sikeresen teljesített továbbképzések, a továbbképzéseken szerzett tudásanyag szerves beépítése az oktatási folyamatba;
  • a kidolgozott kísérleti programok eredményes megvalósítása, a tervezett létszámmal és minőségben; 
  • heterogén tanulói közösségek sikeres kialakítása;
  • inkluzív nevelés érdemi támogatása; 
  • tanulói közösségek létrejöttének tudatos pártolása;
  • aktív hozzájárulás az területi egyenlőtlenségek tompításához;
  • az eredmények hosszú távú megtartása, fenntartása.


Kimeneti eredményként fogalmazódott meg: bővülő ismeretek a továbbképzések révén, a korszerű tudásanyag felhasználása a programokon (táborok; napközi), az eredmények továbbadása, fenntartása.

A beruházás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása” című, európai uniós forrásból működő pályázat keretében valósult meg.