Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Szekszárdi Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben

                  

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY


Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Szekszárdi Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben

Az elnyert támogatás összege 109.000.000 forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2018.02.01-2019.07.31.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.07.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00017
A kedvezményezett neve, címe:    Szekszárdi Tankerületi Központ
                                                     7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projekt célja a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben - kapcsolódva az az Oktatási Hivatal által megvalósítandó EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekthez - korszerű pedagógiai módszertan alkalmazására épülő tematikus nyári bentlakásos és napközis táborok megvalósítása.
A projekt keretében a Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények minden feladatellátási helyére kiterjedő, projekthez kapcsolódó igényfelmérés került lefolytatásra, melynek keretében az érintett általános iskolák lehetőséget kaptak a felhívásban foglalt témavázlatok ismeretében a célcsoport részvételének tervezésére.

 

A projektterv kialakítása során 16 feladatellátási hely került bevonásra, melyek az alábbiak:

 • Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
 • Szekszárdi Baka István Általános Iskola
 • Bíborvég Általános Iskola
 • Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
 • Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola
 • Györkönyi Általános Iskola
 • Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája
 • Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
 • Paksi Deák Ferenc Általános Iskola
 • Várdomb-Alsónána Általános Iskola
 • Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sióagárdi tagintézménye
 • Paksi Bezerédj Általános Iskola
 • Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola
 • Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 

Elsődleges célcsoport a nyári foglalkozásokon résztvevő diákok köre. A szakmai megvalósításban résztvevők a foglalkozásokat tartó, korszerű pedagógiai módszereket elsajátító és alkalmazó pedagógusok.

 

A projekt keretében elérendő célokhoz kapcsolódóan előzetes tervezési folyamatok eredményeként bevonásra kerülő célcsoport tagok esetében 2018 júniusának 3. és 4. hetében, valamint 2019 júniusának 3. és 4. hetében kerülnek megtartásra a programelemek. A két év alatt 12 alkalommal kerül bentlakásos tábor megrendezésre 6 nap időtartamban, valamint 168 alkalommal 5 napos napközis tábor kerül megvalósításra.

 

Az egyes tábori alkalmak esetében célunk volt, hogy minél nagyobb létszámban kerüljenek bevonásra osztályközösségek, ezzel is erősítve a közösségi aktivitást, és segítve a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazhatóságát.

 

Bentlakásos táborban résztvevő diákok száma összesen: 218 fő, azaz az összlétszám 10%-a.

Napközis táborban résztvevő diákok száma összesen: 1.962 fő, azaz az összlétszám 90%-a.

 

A korszerű pedagógiai módszerek megvalósítása érdekében a Szekszárdi Tankerületi Központ 85 pedagógusa vesz részt a projekt megvalósításához kapcsolódó képzésen és műhelyfoglalkozáson az OH EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projektje keretében.

 

A támogatási kérelem keretében tervezett összköltségvetés 109.000.000,- Ft, melynek kialakításánál figyelembe vettük a felhívás összes elvárását és belső arányokra vonatkozó megkötését.