LEZÁRULT AZ „ÚTRAVALÓ – A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERSZINTŰ MEGÚJÍTÁSA A PÉCSI TANKERÜLET INTÉZMÉNYEIBEN” CÍMŰ PROJEKT

Sajtóközlemény


LEZÁRULT AZ „ÚTRAVALÓ – A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERSZINTŰ MEGÚJÍTÁSA A PÉCSI TANKERÜLET INTÉZMÉNYEIBEN” CÍMŰ PROJEKT

A Pécsi Tankerületi Központ az EFOP-3.2.5-17 „Pályaorientáció, kiemelten a matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai (MTMI) készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében” című felhívásra benyújtott pályázatával csaknem 170 millió forint támogatást nyert a pályaorientáció megújítására a Pécsi Tankerületi Központ intézményeiben. A projekt a Széchenyi 2020 programban valósult meg.
 
A csaknem három évig tartó projektben a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Leőwey Klára Gimnázium, a Pécsi Meszesi Általános Iskola, a Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Hirdi Általános Iskolája és a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola vett részt. Az intézmények rendkívül szerteágazóan, kiemelkedően sok tanórai és tanórán kívüli tevékenységet szerveztek meg. A pedagógusok pályaválasztáshoz kapcsolódó műhelyfoglalkozásokat, tematikus játszóházakat, rendhagyó órákat (pl. önismereti és szakmaismereti foglalkozásokat), szakköröket (pl. robotika, táblajáték szakkör) tartottak diákjaiknak. A tanulók kiállításokat tekintettek meg, pályaorientációs rendezvényeken (pl. tanár-diák-szülő találkozók, Educatio Oktatási Szakkiállítás), valamint iskola-, gyár- és üzemlátogatásokon (Mercedes Gyár, Audi Gyár, Paksi Atomerőmű, Nemzetközi Repülőtér stb.) vettek részt. A programok között szerepelt a terepgyakorlat és a táborozás is.

A pedagógusok és a szakszolgálat szakemberei is részt vettek a tanulók pályaválasztási támogatásához kapcsolódó fejlesztéseken, továbbképzéseken is.  Mindezek mellett a pedagógiai szakszolgálat pályaorientációs célú szolgáltatásainak fejlesztése is  megtörtént: MTMI készség- és képességfejlesztő eszköztár, játékos módszertani tesztcsomag készült az általános iskolák 1-8. évfolyamai számára. Ezeken felül pályaválasztási tájékoztató anyagok és kisfilmek is születtek. Ehhez kapcsolódva a pedagógiai szakszolgálat új pályaorientációs portált indított el, amelyen keresztül segítséget nyújt a Baranya megyei tanulóknak és iskoláknak pályaválasztási kérdésekben. A projektben iskolai bútorokat, digitális oktatási anyagokat, valamint digitális eszközöket is beszereztek az intézmények. Mindezek mellett szakmai együttműködés valósult meg két másik pályázat nyertesével, a Pécsi Tudományegyetemmel és az Oktatási Hivatallal, valamint számos piaci szereplővel is.

A gyerekeknek szervezett programok, a pedagógusok szakmai találkozói, az eszközbeszerzés és a partnerek közötti együttműködés az általános és középiskolás tanulók matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) készségeinek fejlesztését, a diákok pályaorientációjának segítését, valamint az eredményes életpálya-építés megalapozásához szükséges kompetenciák erősítését szolgálta.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018. január 15. – 2020. szeptember 28.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020
A projekt címe: „Útravaló” – A pályaorientáció rendszerszintű megújítása a Pécsi Tankerület intézményeiben
A szerződött támogatás összege: 169.802.238 Ft
A támogatás mértéke: 100%