VÉGE FELÉ KÖZELEDIK AZ „ÚTRAVALÓ – A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERSZINTŰ MEGÚJÍTÁSA A PÉCSI TANKERÜLET INTÉZMÉNYEIBEN” CÍMŰ PÁLYÁZAT

Sajtóközlemény

VÉGE FELÉ KÖZELEDIK AZ „ÚTRAVALÓ – A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERSZINTŰ MEGÚJÍTÁSA A PÉCSI TANKERÜLET INTÉZMÉNYEIBEN” CÍMŰ PÁLYÁZAT

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.2.5-17 kódszámú, „Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a pályaorientáció rendszerszintű megújítására a Pécsi Tankerület intézményeiben. A támogatás összege 169,8 millió forint.

A kétéves, 2018. január 15-től 2020. január 15-ig tartó projekt célja kettős: egyrészt az általános és középiskolás tanulók matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) készségeinek fejlesztése, másrészt a diákok pályaorientációjának segítése, az eredményes életpálya-építés megalapozásához szükséges kompetenciák erősítése. Ez utóbbi érdekében fontos feladat a köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének továbbfejlesztése is. A pályázat megvalósításában hat intézmény vesz részt: Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Pécsi Éltes Mátyás EGYMI, Leőwey Klára Gimnázium, Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Hirdi Általános Iskolája, Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. 
Az intézmények a két év során rendkívül szerteágazó módon, kiemelkedően sok tanórai és tanórán kívüli tevékenységet valósítanak meg. A teljesség igénye nélkül, felsorolásszerűen néhány: pályaorientációs rendezvények, rendhagyó órák, szakkörök, műhelyfoglalkozások, játszóházak, kiállítások, iskola-, munkahely- és üzemlátogatások, tréningek, táborok, terepgyakorlatok, tanár-diák-szülő találkozók stb. A projekt során a tanulókon kívül a pedagógusok és a szakszolgálati szakemberek is fejlesztéseken, továbbképzéseken, workshopokon, szakmai tapasztalatcseréken vesznek részt, melyek mindegyike a tanulók pályaválasztási támogatásához kapcsolódik. Mindezek mellett sor kerül a pedagógiai szakszolgálat pályaorientációs célú szolgáltatásainak fejlesztésére is: MTMI készségfejlesztő eszköztár általános iskolások számára, pályaválasztási tájékoztató anyagok, filmek, web-portál létrehozása stb. A felsorolt tevékenységekhez oktatási anyagok, valamint digitális és egyéb eszközök is beszerzésre kerülnek.
A projekt keretében együttműködés valósul meg két másik pályázat nyertesével, így a Pécsi Tudományegyetemmel és az Oktatási Hivatallal. Az előbbi címe, témája A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban (EFOP-3.4.4-16), utóbbié Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése (EFOP-3.2.13). A szakmai munka során piaci szereplőkkel (Kontakt-Elektro Kft., P’-Autócity Zrt., Hauni Hungaria Gépgyártó Kft., Rati Kft., IT Services Hungary Kft., Baranya-Víz Zrt., Polytec Komló Kft.) is együttműködés történik.
A legújabb nemzedékek érdeklődési és motivációs bázisát kihasználva, valamint a munkaerőpiaci igényekre építve a projekt tevékenységei kiemelten segítik, erősítik a kapcsolódó pedagógusi, valamint tanulói kompetenciákat a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a tehetséges tanulók körében egyaránt. Emellett a pályázat a szélesebb körű szakszolgálati szolgáltatások megvalósításához is hozzájárul.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018. január 15 – 2020. január 15.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020
A projekt címe: „Útravaló” – A pályaorientáció rendszerszintű megújítása a Pécsi Tankerület intézményeiben
A szerződött támogatás összege: 169 802 238 Ft
A támogatás mértéke: 100%