LEZÁRULT A DIGITÁLISKÖRNYEZET FEJLESZTÉSE A PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEIBEN

Véget ért a Pécsi Tankerületi Központ, a Széchenyi 2020 program részeként az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.2.3-17 kódszámú, „Digitális környezet a köznevelésben” című pályázata, amelyen belül négy intézmény digitális pedagógia fejlesztése történt meg. A támogatás összege 110 millió forint volt.
A három évig tartó projektben a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium, a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, a Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola és a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola vett részt.
A projekt időszakában 8 pilot programot támogató „implementációs tevékenység” történt, amelyen belül minden intézmény interaktív szakmai rendezvényt szervezhetett.
Megújult az iskolák pedagógiai programja is, amelyekbe beépítették az intézmények a digitális fejlesztési terveiket is. Minden résztvevő intézményben informatika eszközöket is beszereztek. A program során a digitális tartalomfejlesztés részeként intézményenként 300 db digitális óravázlat, óraterv, tanmenet vagy tananyag készült el.
A műszaki-szakmai tervben vállalt digitális pedagógiai programok, amelyeken a tanulást támogató digitális pedagógiai módszertant alkalmazzák elérte a 40 %-ot.
Intézményenként 10 fő olyan pedagógus vehetett részt továbbképzéseken, akik nyitottak a digitális pedagógiára, és hajlandók tudásukat megosztani a későbbiekben a Tankerület többi pedagógusával. A projekt három éve alatt ők próbálhatták ki elsőként a legkorszerűbb digitális eszközöket diákjaikkal, mindeközben szerzett tapasztalataik segítségével maguk is digitális tananyagok fejlesztőivé váltak.
A projekt hozzájárult ahhoz, hogy a nehéz szociális helyzetben élő tanulók hátránya a digitális kompetencia területén csökkenjen, nagyobb legyen az esély felzárkóztatásukra. Az új eszközökkel a szakmailag továbbképzett pedagógusok egyénre szabott feladatokat tudnak adni a diákoknak, ezzel lehetőséget biztosítva a tehetséges tanulók további fejlesztésére és a lemaradók (SNI, BTM) hátrányainak csökkentésére is, az egyéni bánásmód, a differenciálás alkalmazásával.
 
A projekt megvalósításának időszaka: 2018. február 01. – 2021. január 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.3-17-2017-00015
A projekt címe: Digitális környezet fejlesztése a Pécsi Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben
A szerződött támogatás összege:110.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %