ELINDULT A DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN C. PROJEKT A PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT NÉGY ISKOLÁJÁBAN.

Sajtóközlemény

ELINDULT A DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN C. PROJEKT A PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT NÉGY ISKOLÁJÁBAN

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.2.3-17 kódszámú, „Digitális környezet a köznevelésben” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium, a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, a Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola, a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola a digitális pedagógia fejlesztésére. A támogatás összege 110 millió forint. Intézményenként 2 digitális tanterem kialakítására, valamint a programban dolgozó tanárok képzésére kerül sor.

A projekt közvetlen célja egy olyan pedagóguscsapat képzése, akik nyitottak a digitális pedagógiára, és hajlandók tudásukat megosztani a későbbiekben a Tankerület többi pedagógusával. A projekt három éve alatt ők próbálhatják ki elsőként a legkorszerűbb digitális eszközöket diákjaikkal, mindeközben szerzett tapasztalataik segítségével maguk is digitális tananyagok fejlesztőivé válnak.

A projekt hosszú távú célja: a projekt révén a nehéz szociális helyzetben élő tanulók hátránya a digitális kompetencia területén csökkenjen, nagyobb legyen az esély felzárkóztatásukra. Az új eszközökkel a szakmailag továbbképzett pedagógusok egyénre szabott feladatokat tudjanak adni a diákoknak, ezzel lehetőséget biztosítva a tehetséges tanulók további fejlesztésére, a lemaradók (SNI, BTM) hátrányainak csökkentésére is az egyéni bánásmód, a differenciálás megvalósulása révén.
A matematikai, a természettudományos és a szövegértési kompetenciák digitális eszközökkel és tananyagokkal történő fejlesztése egyben arra is lehetőséget ad, hogy nemzetközi oktatási méréseknek ( pl. PISA)  magasabb szinten megfeleljen a tanulók teljesítménye. Az élményszerű tanulási és tanítási folyamatok mellett a négy intézmény diákjai tudatosabb internethasználókká válnak. A szülők pedig az internetbiztonsági kampány révén megismerik a fiatalok online kommunikációs szokásait, azok sajátosságait és veszélyeit.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018. február 01. – 2021. február 01.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.3-17-2017-00015
A szerződött támogatás összege: 110 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%