EGYÜTT, TESTVÉRKÉNT KUNMADARAS - BUDAPEST X. KERÜLET ISKOLAKÖZI SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAM

EGYÜTT, TESTVÉRKÉNT KUNMADARAS - BUDAPEST X. KERÜLET ISKOLAKÖZI SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAM

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja az iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítására az iskolák közötti kapcsolatok fejlesztését célzó projektek megvalósítására: foglakozások, kirándulások megvalósítása, nyári táborozás szervezése.

A projekt keretén belül 10 egész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális, szabadidős program, és a 6 kétnapos személyes találkozó eredményesen valósult meg. Az idegen nyelvi és a tantárgyi fejlesztések heti rendszerességgel történtek, a nyelvi foglalkozások 4 csoportban, magyar nyelv irodalom, valamint a természetismeret foglalkozások 3-3 csoportban, heti váltásban. Megvalósult a három alkalmas előadás sorozat, két alkalommal a közös nyári bentlakásos tábor, ahol a bevont tanulók mellett a testvériskola tanulói is részt vettek. A programok pedagógiai hatása: a közösség erősítése, környezettudatos magatartás kialakítása, a szülőföld, a természeti értékek megismerése, tájékozódó képesség fejlesztése, népünk történelmének megismerése, ismereteket szereztek az egészségtudatos életmód elsajátításához, a családtagok együttműködésére kaptak útmutatást. Az idegen nyelvi foglalkozás nyelvi készségek fejlesztését erősítette. Matematikafoglalkozás a logikai gondolkodást, a műveleti elmélyítést helyezte előtérbe. Magyar nyelv és irodalom iránti érdeklődés felkeltése volt a cél. A tantárgyi fejlesztés motiváló hatással volt a tanulókra, tantárgyi sikerélményük eredményesebbé vált.

Projektazonosító száma: EFOP-3.1.8-17-2017-00011

Kedvezményezett neve: Karcagi Tankerületi Központ

Projekt címe: Együtt, testvérként Kunmadaras - Budapest X. kerület iskolaközi szemléletformáló program

Szerződött támogatás összege: 15 millió forint

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019. október 31.

Projekt tényleges befejezésének dátuma: 2019.október 31.

Bővebb információ: http:// kunmadaras.hu