I. Törzskönyvi alapadatok

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

835189

Elnevezés:

KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely:

5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:

15835183-2-16

KSH statisztikai számjel:

15835183-8412-312-16

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):

361540

Vezető:

Sági István

Kinevezés kezdete:

2016.11.30.

Fejezet:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

II. Tájékoztató adatok

2023/2024. tanév tanulói létszáma: 6308 

2023/2024. tanév köznevelési intézmények dolgozói létszáma: 919 

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 27 fő

Adatvédelmi tisztviselő: Borbély István  

Elérhetősége: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.

Telefon:+36 59 885 285

E-mail: IBSN5Jwj2waXN0dmFuLmJvcmJlbHlAa2suZ292Lmh1

III. A Karcagi Tankerületi Központ szabályzatai

1/2024.(VI.07.) - A Karcagi Tankerületi Központ Közbeszerzési szabályzata

2/2023. (XI.07.) - A Karcagi Tankerületi Központ Archiválási szabályzata

1/2023. (I.13.) - A Karcagi Tankerületi Központ szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló szabályzata 

1/2022. (VIII.15.) - A Karcagi Tankerületi Központ Belső Ellenőrzési Kézikönyve

2/2021. (IV.15.) - A Karcag tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata

1./2021. (I.20) - A Karcagi Tankerületi Központ Közszolgálati  szabályzata

Karcagi Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata 

A Karcagi Tankerületi Központ -módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt- Beszerzési szabályzata

A Karcagi Tankerületi Központ Beszerzési szabályzatának 1. számú módosításáró

4/2021. (IX.15.) - A Karcagi Tankerületi Központ Számviteli politikája 

A Karcagi Tankerületi Központ Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztikai adatai 2021. év

2/2017. (IV.30.) - A Karcagi Tankerületi Központ az eszközök és források értékelési szabályzata

3/2017. (IV.30.) - A Karcagi Tankerületi Központ Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

4/2017. (IV.30.) - A Karcagi Tankerületi Központ Önköltségszámítási szabályzata

5/2017. (IV.30.) - A Karcagi Tankerületi Központ Pénzkezelési szabályzata

5/2021. (IX.15.) - A Karcagi Tankerületi Központ számlarendjéről

6/2021. (IX.15.) - A Karcagi Tankerületi Központ Bizonylati rendje

9/2017. (IV.30.) - A Karcagi Tankerületi Központ Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzata

10/2017. (IV.30.) - A Karcagi Tankerületi Központ Kiküldetési szabályzata

11/2017. (IV.30.) - A Karcagi Tankerületi Központ Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata

12/2017. (IV.30.) - A Karcagi Tankerületi Központ hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata

13/2017. (IV.30.) - A Karcagi Tankerületi Központ Reprezentációs szabályzata

15/2017. (VI.15.) - A Karcagi Tankerületi Központ Közszolgálati adatvédelmi szabályzata

16/2017. (VI.15.) - A Karcagi Tankerületi Központ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzata

17/2017. (VI.15.) - A Karcagi Tankerületi Központ Beszerzési szabályzata

19/2017. (VI.15.) - A Karcagi Tankerületi Központ Belső Ellenőrzési Kézikönyve

20/2017. (VI.15.) - A Karcagi Tankerületi Központ integrált kockázatkezeléseljárásrendjéről szóló szabályzata

21/2017. (VI.15. ) - A Karcagi Tankerületi Központ szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata

22/2017. (VI.20. ) - A Karcagi Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

23/2017. (VI.20.) - A Karcagi Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

24/2017. (VI.20.) - A Karcagi Tankerületi Központ a belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzata

25/2017. (VI.20.) - A Karcagi Tankerületi Központ nemdohányzók védelméről és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjéről szóló szabályzata

26/2017. (VI. 20.) - A Karcagi Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Terve

27/2017. (VIII. 31.) - A Karcagi Tankerületi Központ Munkavédelmi szabályzata

28/2017. (VIII. 31.) - A Karcagi Tankerületi Központ Tűzvédelmi szabályzata

30/2017. (VIII. 31.) - Egyedi iratkezelési szabályzata

33/2017. (VIII. 31.) - A Karcagi Tankerületi Központ informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásáról szóló szabályzata

34/2017. (VIII. 31.) - A Karcagi Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata

35/2017. (VIII. 31.) - A Karcagi Tankerületi Központ Bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzata

36/2017. (VIII.31.) - A Karcagi Tankerületi Központ Anyag ls eszközgazdálkodási szabályzata

37/2017.(XI.24.) - A Karcagi Tankerületi Központ intézményi bevételszerzés és költségmegtakarítás gazdálkodási érdekeltségi rendjéről szóló szabályzata 

39/2018. (V,31) - A Karcagi Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata

41/2018. (XI.22.) - A Karcagi Tankerületi Központ Közbeszerzési Szabályzata modosításáról

Deszegregációs Intézkedési Terv

Integritás: panaszok, közérdekű bejelentések