MEGKEZDŐDÖTT A FEJLESZTŐ NEVELÉS – OKTATÁST VÉGZŐ ISKOLÁK ÉS A BARANYA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZAKMAI FEJLESZTÉSE.

Sajtóközlemény

MEGKEZDŐDÖTT A FEJLESZTŐ NEVELÉS – OKTATÁST VÉGZŐ ISKOLÁK ÉS A BARANYA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZAKMAI FEJLESZTÉSE

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.1.6 kódszámú, „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatására. A „Gyökerek és szárnyak” – komplex köznevelési projekt az esélyteremtésért című nyertes programban a Pécsi Éltes Mátyás EGYMI, Szakiskola és Kollégium, a Komlói EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium és a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai fejlesztése valósul meg. A támogatás összege 499,99 millió forint. A szakmai tervek elkészültek, az intézményekben a szakmai műhelymunkák, belső tudásmegosztások elkezdődtek, jelenleg a közbeszerzési eljárások előkészítése zajlik.

A projekt célkitűzése a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése Baranya megyében a gyógypedagógiai és pedagógiai szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepének erősítésével. A célok megvalósítása érdekében három beavatkozási területre terjed ki a projekt tevékenységköre. 1. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó pécsi és komlói gyógypedagógiai intézmények nevelő-oktató munkájának szakmai fejlesztése 2. A baranyai megyei pedagógiai szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások minőségének fejlesztése, a minőségi pedagógiai szakszolgálatokhoz való hozzáférés javítása 3. A pécsi és komlói gyógypedagógiai intézmények támogató szerepének erősítése, az integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű gyermekeket segítő utazó gyógypedagógiai hálózatok szakmai fejlesztése. A projekt keretei belül 3 intézmény és 16 feladatellátási hely szakmai feladatellátása újul meg: az érintett gyógypedagógiai intézmények 4 (Pécs, Komló,  Pécsvárad), a szakszolgálati feladatellátási helyek pedig 12 (Pécsett 3 telephelyen és  minden járási központban 9) telephelyen működnek. A projekt hosszú távú célja az intézmények szakmai megújulásának támogatása mellett az integrált nevelési formák minőségi továbbfejlesztése, a társadalmi és oktatási inklúzió fenntartható elősegítése.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018. február 01. – 2022. január 31.
Azonosítószáma: EFOP – 3.1.6-16-2017-00002
A szerződött támogatás összege: 499 999 245 Ft
A támogatás mértéke: 100%