Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00290Kedvezményezett: Székesfehérvári Tankerületi Központ

A projekt címe: Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Dég) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 30 111 768

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2019.03.20.

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00290

A projekt bemutatása:

A dégi Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztésével cél a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, valamint a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. További cél a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. 

A projekt tervezése során valamennyi tevékenység olyan módon került meghatározásra, hogy a fejlesztés illeszkedjen a pályázati felhívás céljaihoz, a helyi szükségletekhez (különösen a célcsoport igényeihez), ne eredményezze már meglévő funkcionális (nevelési, oktatási célú) helyiségek területének csökkentését, továbbá költséghatékony, fenntartható, az esélyegyenlőségi célokhoz hozzájáruló beruházás legyen. 

A felhívás kiemelt célja, a XXI. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása. 

A projekt megvalósulása során a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje; közlekedést biztosító folyosók belsőépítészeti felújítása, korszerűsítése, iskola közösségi térként is használt folyosóbeugrók felújítása, korszerűsítése, projektarányos akadálymentesítés; akadálymentes mosdó kialakítása; fűtéskorszerűsítés valósul meg.