Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására.

Beiratkozás időpontja