Azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00052

Kedvezményezett: Dunaújvárosi Tankerületi Központ

A projekt címe: Csodaszarvas Program megvalósítása a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményeiben

A szerződött támogatás összege: 89 855 327 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2021.04.01.-2021.08.31.

Projektazonosító: EFOP-3.3.5-19-2020-00052

 

A projekt bemutatása:

A projekt a Dunaújvárosi Tankerületi Központ húsz intézményének bevonásával valósul meg 2021.04.01.-2021.08.31. között. A program hozzájárul a Pályázati Felhívásban és vonatkozó szakmai stratégiákban megfogalmazott célkitűzések teljesüléséhez. A programok megszervezése során törekedtünk olyan programelemek betervezésére, melyek hozzájárulnak az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához. A nem formális és informális szolgáltatások a tanulói ismeretek, kompetenciák elsajátítását segítik, az anyanyelvi- és viselkedéskultúra fejlesztését támogatják, az egészségnevelési, mozgásfejlesztő és a környezeti nevelést megerősítik. A projekt hatására a tanulók digitális kompetenciái erősödnek. A nem formális és informális szolgáltatások megszervezése támogatja a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését.

Kötelezően megvalósításandó tevékenységek bemutatása:

- Bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projektben kifejlesztett tartalmakat.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek bemutatása:

- Folyamatos együttműködés az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projekt kedvezményezettjével

- Projekt előkészítés: Szakmai terv készítése

- Szakmai megvalósítás: Programcsomagok, szükséges felszerelések biztosítása

- Projekmenedzsment szervezet biztosítása

- Horizontális szempontok érvényesítése

- Tájékoztatási és nyilvánossági előírások érvényesítése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek bemutatása:

- eszközök és alapanyagok beszerzése.

Számszerűsített szakmai elvárások bemutatása:

- Bentlakásos programok száma: 2 hét

- Napközi programok száma: 2 hét

- Bevont iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók száma: 13 fő

 

Monitoring mutatók bemutatása:

- Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) száma:
1798 fő