Fájó szívvel búcsúzunk Suhai Zsolt kollégánktól, a Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola intézményvezetőjétől

„Az igazi fájdalom néma; a könny és a kiáltás már a megkönnyebbülés.” Márai Sándor

Zsolt oktatásért és a gyermekekért tett erőfeszítései mind példaként állnak előttünk. Emberként, pedagógusként és vezetőként is jó szívvel gondolunk rá. Rövid szakmai életrajzával emlékezünk.

Suhai Zsolt Nagykanizsán született 1966. augusztus 9-én. Középiskolai tanulmányait a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban végezte. Az érettségi után a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerzett pedagógus oklevelet, népművelő és történelem szakos általános iskolai tanár szakon 1989-ben.

Diplomaszerzése évében el is helyezkedett a Zsigmondy Vilmos – Winkler Lajos Műszaki Középiskola kollégiumában, mint kollégiumi nevelőtanár. Később ebben az intézményben volt kollégiumvezető 1992-1997-ig, majd ezt követően 2011-ig a Levelező Tagozat vezetésével bízták meg, ahol fő feladata a felnőttképzés, felnőttoktatás szervezése, koordinálása volt. Mindezek mellett természetesen oktatta szeretett szakját a történelmet.
A szakképzésben töltött évek során is folyamatosan képezte magát, így szerzett - több egyéb továbbképzés mellett- a Pécsi Tudományegyetemen pedagógia szakos tanár és iskolaelemző, fejlesztő pedagógus oklevelet, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen okleveles történelem szakos bölcsész és tanár diplomát.

2003-tól szaktanárként vett részt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata által szervezett Hétvégi Kollégiumban, majd 2007-ben és 2008-ban vezette is azt. Áldozatos munkájának köszönhetően 2009-ben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért és a Hétvégi Kollégiumban végzett tevékenységéért kitüntető címben részesült.
2011-ben oktatási ügyintéző, középiskolai referens munkakörben kezdett dolgozni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Művelődési és Sportosztályán, ahol a város középiskoláinak munkáját koordinálta, segítette. 2013-tól a KLIK Nagykanizsai Tankerületének, majd 2015-től Letenyei tankerületének kormánytisztviselőjeként tanügy-igazgatási referens pozíciót töltött be.

2016. augusztus 16-tól kollégiumvezetői megbízást kapott a csapi Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégiumban, emellett ideiglenesen az intézményvezetői feladatokat is ő látta el. Kiemelt feladatának tekintette a hátránykompenzációt.
2017-ben sikeresen pályázott a Palini Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására. Az intézményt nagy odafigyeléssel, lelkiismeretesen vezette. Többek között kezdeményezésére lett az intézmény hivatalos neve Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola.

Rálátással rendelkezett az intézmények fenntartói feladatait ellátó tankerületi központok - korábban járási tankerületek, illetve az önkormányzatok munkájára az általános iskolától a középiskoláig, mivel korábban dolgozott fenntartói oldalon is az oktatásirányításban. Az elmúlt években folyamatosan bővítette szakmai tudását, szakvizsgázott pedagógus képesítést szerzett tankerületi-igazgatási és köznevelési vezető szakirányon, és közoktatás-vezetői szakirányon is.

Intézményvezetőként kezdeményezője és vezetője volt a Nagykanizsai Tankerületi Központban tankerületi szinten megalakult Történelemtanárok Munkaközösségének, a Dél-zalai Történelemtanárok Szakmai Műhelyének. Innovatív ötletei, a pedagógus szakmával, pedagógiai módszertannal kapcsolatos gondolatai segítséget nyújtottak minden kollégának.

Meggyőződése volt, hogy a jól működő iskolának, olyan műhellyé kell válnia, ahol a tudás átadásán, a nevelés mindenkori alapelveinek az érvényesítésén, a készségek csiszolásán és a tehetség kibontakoztatásán túl óriási a felelőssége abban is, hogy megteremtse a kényes egyensúlyt az állandóság, valamint a folyton változó világunk modernitása között. Hagyomány és innováció, ebben hitt, ezt a kombinációt gondolta a minőségi, korszerű oktatás alapvetésének.

Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük!